THƯ ĐỘNG VIÊN TINH THẦN TỪ CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

Tags:

"Chúng ta là ai?"..."Đại Bàng"

"Chúng ta là ai?"..."Đại Bàng"

"Đại Bàng!"..."oh...yeah..."

Có lẽ câu khẩu hiệu này của Khóa Huấn Luyện chỉ được những ai từng tham gia và "hết mình" trong từng phút giây của Khóa Huấn Luyện "Nhân-Trí-Dũng" mới cảm hết được "cái lửa" của nó các em nhỉ... 

Các em thân mến,

"Để thay đổi một thói quen của con người đã khó, nhưng để duy trì được một thói quen tích cực lại càng khó hơn!" - Đó là phát biểu mà Anh Tâm thường chia sẻ với cả nhà mình cuối mỗi Khóa Huấn Luyện...

Chắc không phải là "khó" mà phải nói là "rất khó" thì mới đúng". Nhưng đã học "Nhân-Trí-Dũng" rồi thì hai chữ "khó khăn" không được phép nằm trong "từ điển" của Đại Bàng" nữa, mà phải gọi là "THỬ THÁCH" - "THỬ THÁCH LÀ ĐỂ RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CỦA ĐẠI BÀNG"

Cả nhà mình hãy cùng nhau đọc qua "Thư Động Viên Tinh Thần" của Anh Tâm các em nhé...

 

 
Tags: