Triết lý Nhân Trí Dũng

NHÂN: Nhân cách và đạo đức cơ bản để làm người.

Trân trọng - biết ơn - yêu thương - trách nhiệm - tôn trọng - trung thực

TRÍ: Sự tinh thông lĩnh hội tri thức để hiểu mình, hiểu những người xung quanh, hiều biết về thế giới để từ đó biết mình nên theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp gì để làm tốt đẹp hơn cho mình, những người xung quanh, thế giới này/hoặc ít nhất cũng không làm nguy hại đến nó.

Hiểu bản thân - Hiểu nguời khác - Hiều thế giới - Lựa chọn mục tiêu - Đam mê sự nghiệp

DŨNG: Bản lĩnh vào đời và theo đuổi được ước mơ, lối sống đề ra

Tự tin - kỷ luật - kiên cường - dũng cảm - khiêm nhường - sáng tạo - thích nghi - phục vụ xã hội

7 KỸ NĂNG THẾ KỶ 21: Giao tiếp và hợp tác - Tư duy Sáng tạo - Giải quyết vấn đề - Tư duy toàn cầu - Kỹ năng ứng dụng công nghệ - Kỹ năng bảo tồn và hoà quyện thiên nhiên - Kỹ năng lãnh đạo

 

NHÂN-TRÍ-DŨNG

GIÁ TRỊ

ĐỊNH NGHĨA GIÁ TRỊ

NHÂN

1. Yêu Thương

 1.1 Sự quan tâm

 1.2 Hy sinh lợi ích bản thân vì hạnh phúc của người mình thương yêu

 1.3 Đồng cảm với nỗi đau của người khác và có cách giúp đỡ họ

2. Biết ơn

 2.1 Biết ơn sự hy sinh của đấng sinh thành và người thân

 2.2 Biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong cuộc đời

 2.3 Biết ơn những người đã hy sinh "thầm lặng"

 2.4 Biết ơn những người đã hy sinh cho đất nước này được độc lập và tự do

3. Trân trọng

 3.1 Quý trọng những gì bạn đang có

 3.2 Quý trọng những người thân bạn đang có

 3.3 Quý trọng từng phút giây bạn đang trải qua

4. Trách nhiệm

 4.1 Chịu trách nhiệm những gì bạn nghĩ, nói và làm. Không đổ thừa, đổ lỗi

 4.2 Làm đúng cam kết

 4.3 Chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của bản thân

 4.4 Làm đạt hoặc vượt kỳ vọng

5. Trung thực/chính trực

 5.1 Nói đúng sự thật

 5.2 Thẳng thắn và chân thành

 5.3 Nhất quán trong suy nghĩ - lời nói - hành động

 5.4 Hành động và làm việc trên tiêu chuẩn của đạo đức

6. Tôn trọng

 6.1 Tôn trọng bản thân

 6.2 Tôn trọng người khác và sự khác biệt

 6.3 Tôn trọng lịch sử

TRÍ

1. Hiểu bản thân

 1.1 Hiểu rõ điểm mạnh

 1.2 Hiểu rõ điểm yếu

 1.3 Hiểu rõ tố chất đặc biệt

 1.4 Hiểu rõ niềm tin cốt lõi

 1.5 Hiểu rõ giá trị/ nguyên tắc cốt lõi

 1.6 Hiểu rõ câu nói tự thoại

 1.7 Hiểu rõ năng lực lõi

 1.8 Hiểu rõ đam mê

 1.9 Hiểu rõ mục đích sống

 1.10 Hiểu rõ định hướng nghề nghiệp

 1.11 Kiểm soát cảm xúc

 1.12 Làm chủ sức khỏe

 1.13 Hiểu rõ động lực bản thân

 1.14 Xác lập mục tiêu cá nhân

 1.15 Tín ngưỡng (nếu có)

2. Hiểu người khác

 2.1 Hiểu điểm mạnh và điểm yếu

 2.2 Hiểu tố chất đặc biệt

 2.3 Hiểu niềm tin, giá trị

 2.4 Hiểu đam mê và định hướng nghề nghiệp

 2.5 Hiểu mục đích sống

 2.6 Hiểu cảm xúc

 2.7 Hiểu quan điểm và góc nhìn

 2.8 Hiểu ước muốn và mục tiêu

 2.9 Hợp tác để cùng thành công

3. Hiểu thế giới

 3.1 Có kiến thức về các lĩnh vực

 3.2 Am hiểu nghề nghiệp mình lựa chọn

 3.3 Chung tay bảo vệ môi trường thiên nhiên

DŨNG

1. Tự tin

 1.1 Am hiểu lĩnh vực chuyên môn của bản thân (kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm)

 1.2 Có phong cách cá nhân

 1.3 Có chính kiến cá nhân và tư tin thể hiện

2. Kỷ luật

 2.1 Tuân thủ kế hoạch đã đề ra

 2.2 Tuân thủ các quy định đã được thống nhất

 2.3 Tuân thủ và nhất quán theo các nguyên tắc sống cá nhân

3. Kiên cường

 3.1 Không bỏ cuộc

 3.2 Linh hoạt trong cách làm

4. Dũng cảm

 4.1 Dám thừa nhận những thiếu sót của bản thân và sửa sai

 4.2 Dám đối diện với khuyết điểm và sai lầm người khác bao dung và vị tha

 4.3 Dám đối diện với khuyết điểm và sai lầm người khác giúp họ thay đổi

 4.4 Dám lên tiếng và hành động để bảo vệ "cái đúng" khi thấy nhiều người làm sai

 4.5 Dũng cảm buông bỏ những giá trị vật chất, danh vọng vì số đông và điều tốt đẹp

5. Khiêm nhường

 5.1 Học hỏi không ngừng. Không cho ta đây biết hết

 5.2 Khiêm tốn trong lời nói - Chứng minh bằng kết quả

 5.3 Biết lắng nghe

 5.4 Có sở hữu như không có sở hữu, có tri thức nhưng không có phân biệt

6. Sáng Tạo

 6.1 Lĩnh hội tri thức toàn cầu và sáng tạo có nền tảng

 6.2 Đưa ra nhiều phương án khác nhau cho một vấn đề

7. Thích nghi

 7.1 Thay đổi bản thân và thích ứng nhanh với sự thay đổi của điều kiện sống và môi trường văn hoá

 7.2 Giữ được giá trị bản thân trong môi trường mới với sự tôn trọng khác biệt

8. Phục vụ

 8.1 Là nguồn cảm hứng sống cho người khác

 8.2 Sống, làm việc, kinh doanh các sản phẩm giải quyết các vấn nạn cho con người

 8.3 Để lại giá trị cho cuộc đời thông qua sự nghiệp của bản thân