Tại sao khóa học phải diễn ra trong 02 ngày liên tục (sáng-chiều-tối mỗi ngày)?

Khóa học có rất nhiều nội dung, làm sao truyền tải hết đến học viên trong vỏn vẹn 02 ngày một cách hiệu quả nhất? Học viên có cảm thấy mệt mỏi hay không?

Khóa học có một số trải nghiệm đặc biệt ứng dụng NLP và Thôi miên. Cụ thể NLP và Thôi miên là như thế nào?

Các phương pháp huấn luyện trong khóa học là gì?

Học viên cần chuẩn bị những gì trước khi tham gia khóa học?

Những bữa ăn trong khóa học có bao gồm trong học phí luôn chưa?

Ngoài diễn giả chính đào tạo trong khóa học, các em học viên có được ai hỗ trợ - kèm cặp sâu sát thêm không?

Phụ Huynh có thể được đồng hành cùng các em học viên trong suốt 02 ngày học hay không? Trong khóa học có một số trải nghiệm đặc biệt. Vậy đó là những trải nghiệm gì? Phụ Huynh cần chuẩn bị những gì khi tham gia trải nghiệm?

Sau khi tham gia khóa học, học viên có được cấp giấy chứng nhận hay không? Tiêu chí được cấp giấy chứng nhận là gì?

Có thể đảm bảo chắc chắn 100% học viên sẽ thay đổi hoàn toàn theo hướng tích cực hơn sau khóa học? Liệu “ngọn lửa quyết tâm” của học viên có bị đi xuống sau một thời gian diễn ra khóa học hay không?

Tôi có thể đóng phí cho Khóa huấn luyện bằng cách chuyển khoản qua Ngân hàng được không?