Khóa Huấn Luyện Leader Mindset - Mô Thức Lãnh Đạo Dành Cho Ban Giám Hiệu

Tags:

LEADER MINDSET

MÔ THỨC LÃNH ĐẠO DÀNH CHO BAN GIÁM HIỆU

Lãnh Đạo Bản Thân Kiệt Xuất - Đồng Hành Trong Một Gia Đình Bền Vững

Xây Dựng Một Tổ Chức Giáo Dục Trường Tồn

Thời gian: Ngày 25/01/2015 (Chủ nhật)

TOPPION hỗ trợ 100% học phí

 

Tags: