Khóa 19 - KHL "Nhân-Trí-Dũng" dành cho Học Sinh cấp II, III (27 & 28/12/2014)

Tags:

Trong 02 ngày 27 & 28 tháng 12 năm 2014 vừa qua Tập Đoàn Huấn Luyện & Tư Vấn Triển Khai TOPPION  đã tổ chức Khóa Huấn Luyện “NHÂN-TRÍ-DŨNG” dành cho các em học sinh cấp II và cấp III. Khóa Huấn Luyện chào đón gần 100 em học sinh và quý phụ huynh cùng đến tham gia.

Mục tiêu Khóa Huấn Luyện “NHÂN-TRÍ-DŨNG” hướng đến là nhằm trang bị cho các học viên có đủ hành trang NHÂN-NGHĨA- LỄ-TRÍ-TÍN để “Vững bước vào đời”.

Sau đây là một số hình ảnh trong Khóa Huấn Luyện:

                              

Tags: