Phương pháp và hạ tầng huấn luyện

PHƯƠNG PHÁP
Trung tâm huấn luyện ứng dụng phương pháp đặc biệt theo mô hình trải nhiệm thực nghiệm tâm lý đa tương tác với nền tảng áp dụng nhiều kỹ thuật tâm lý NLP (Neuro Linguistic Programming - Lập trình ngôn ngữ tư duy), kết hợp nhiều hoạt động tương tác ứng dụng VAK (Visual - hình ảnh; Auditory - âm thanh; Kinesthetic - vận động),cùng hệ thống trò chơi hướng đến phát triển 8 trí thông minh, đặc biệt có các trải nghiệm tâm lý tác động mạnh mẽ vào nhận thức của học viên ở tầng sâu nhất (subconscious mind), kết hợp với kỹ thuật Coaching (kèm cặp) của Liên đoàn Coaching quốc tế ICF và Phương pháp Coaching theo Hệ thống Stakeholder-Centered-Coaching của Marshall Goldsmith.

Mô Hình Thay Đổi Hành Vi 7A

Nguyên tắc thay đổi hành vi con người nêu trên đi theo Mô hình “7A Behavior Change Model” (Mô hình Thay đổi hành vi 7A - được đăng ký độc quyền bởi Tập đoàn Đào tạo và Tư vấn triển khai TOPPION), gồm 03 giai đoạn chính:
Thay đổi tư duy (Mindset)
Thay đổi hành vi (Behavior)
Đánh giá kết quả (Result)

Mô Hình Thay Đổi Mô Thức

HẠ TẦNG HUẤN LUYỆN

Toppion Leader•Youth một thành viên Toppion Group vinh dự được hợp tác cùng một nữ lãnh đạo có tâm huyết hoài bão và khát vọng vì thế hệ trẻ Việt Nam. Cùng phối hợp tổ chức chương trình Nhân - Trí - Dũng quy hoạch trên quy mô 22 hecta với 30 nghành nghề văn hóa truyền thống và hiện đại của cả ba miền Bắc Trung Nam. Bên cạnh đó giúp học viên khám phá được đam mê bản thân.

Các Làng Nghề Truyền Thống và Hiện Đại

Trang thiết bị đạo cụ hiện đại và trò chơi dân gian được thiết lập một cách quy cũ. Phát triển nhận thức giá trị bản thân, tạo ảnh hưởng tích cực đến mọi người xung quanh và các kỹ năng lãnh đạo nhóm.

Đa dạng về các trải nhiệm mang tính thử thách để giúp học viên khám phá khả năng tiềm ẩn và vượt qua giới hạn bản thân như đảo bán tự nhiên, rừng thứ cấp, rừng tre, hồ, núi hơi,…

Không gian khép kín, được bảo vệ và trang bị cần thiết đảm bảo tính kỷ luật và sự an toàn

Mô Hình Truyền Thống và Hiện Đại