Nằm trong chuỗi các giai đoạn của Chương trình hợp tác đào tạo “Xây dựng văn hóa nhà trường và phát triển năng lực của đội ngũ Giáo Viên, Công Nhân Viên và Học Sinh Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh theo mô hình MTC - Result® của Tập Đoàn TOP PION”, ngày 13 và 14/04/2013, Tập Đoàn Đào Tạo và Tư Vấn Triển Khai TOP PION tổ chức Khóa Huấn Luyện Nhân - Trí - Dũng dành cho Học Sinh ưu tú lớp 5 của Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh.
Với mong muốn Con Em chúng ta được hưởng một nền giáo dục chất lượng và đầy tính nhân văn, trở thành những con người có đức, có tài, năng động,...
Việc xác định đam mê nghề nghiệp có vai trò quan trọng như thế nào? Làm thế nào để xác định cho mình những mục tiêu nghề nghiệp đúng đắn? Làm...
Ngày 19 & 20/07/2014, Tập Đoàn Huấn luyện & Tư vấn Triển khai TOPPION – Khóa Huấn luyện Nhân Trí Dũng cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ Công...
Ngày 28 & 29/06/2014, Tập Đoàn Huấn luyện & Tư vấn Triển khai TOPPION – Khóa Huấn luyện Nhân - Trí - Dũng cùng với sự đồng hành của nhà tài...