Trại Huấn Luyện Tinh Thần và Thay Đổi Mô Thức BOOTCAMP – một thành viên thuộc Tập Đoàn Đào Tạo và Tư Vấn Triển Khai TOPPION đã tiếp tục tổ chức thành công khóa XIII Chương Trình Huấn Luyện Nhân - Trí - Dũng dành cho học sinh cấp II, III vào ngày 28,29/12/2013.
Khóa Huấn Luyện Nhân - Trí - Dũng dành cho Con Em CB - CNV Công ty Dược Phẩm IMEXPHARM đợt thứ nhất ngày 27 & 28/072013 tại Tp. Cao Lãnh...
Hiểu được những lo lắng, băn khoăn của các bậc Phụ Huynh hiện nay, Trại Huấn Luyện Tinh Thần và Thay Đổi Mô Thức BOOTCAMP - một thành viên thuộc Tập...