Sứ mệnh Nhân Trí Dũng

Nhân Trí Dũng một thành viên Toppion Group với tâm huyết xây dựng chân dung thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam có tư duy, năng lực và phương châm sống đẹp theo giá trị Nhân - Trí - Dũng

Tầm nhìn Nhân Trí Dũng

Nhân Trí Dũng một thành viên Toppion Group đặt ra tầm nhìn trở thành 1 tổ hợp giáo dục tiên phong trong việc ứng dụng phương pháp huấn luyện thực nghiệm đa tương tác phát triển tài năng lãnh đạo dành cho trẻ từ 3 đến 18 tuổi.

Triết lý Nhân Trí Dũng

NHÂN: Nhân cách và đạo đức cơ bản để làm người.

Trân trọng - biết ơn - yêu thương - trách nhiệm - tôn trọng - chính trực

TRÍ: Sự tinh thông lĩnh hội tri thức để hiểu mình, hiểu những người xung quanh, hiểu biết về thế giới, từ đó biết mình nên theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp gì để làm tốt đẹp hơn cho mình, những người xung quanh, thế giới này/hoặc ít nhất cũng không làm nguy hại đến nó.

Hiểu bản thân - Hiểu người khác - Hiểu thế giới - Lựa chọn mục tiêu - Đam mê sự nghiệp

DŨNG: Bản lĩnh vào đời và theo đuổi được ước mơ, lối sống đề ra

Tự tin - kỷ luật - kiên cường - dũng cảm - khiêm nhường - sáng tạo - thích nghi - phục vụ xã hội

7 KỸ NĂNG THẾ KỶ 21: Giao tiếp và hợp tác - Tư duy Sáng tạo & Linh hoạt - Giải quyết vấn đề - Tư duy toàn cầu - Kỹ năng ứng dụng công nghệ - Kỹ năng bảo tồn và hoà quyện thiên nhiên - Kỹ năng lãnh đạo.