Trẻ 13 đến 18 tuổi
Trẻ 13 đến 18 tuổi
Ngày nay, trẻ em được hòa nhập trong một môi trường và thời đại hoàn toàn mới. Thời đại những đứa trẻ hoàn toàn có thể tiếp cận bất cứ điều gì có mặt trên thế giới, thời đại mà những đứa trẻ tự do khám phá những gì mình thích, những gì mình cảm thấy thú vị…
Chi tiết